Sodo ar gyvenamasis namas sodų bendrijoje

 

                                                                  SUSIRUOŠĖTE STATYTI NEDIDELĮ BŪSTĄ SODŲ BENDRIJOJE?

 

Kas Jūsų laukia prieš statant statinį?

Sodo sklype leidžiama statyti / rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą arba vieną sodo namą (Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 6 d.).

Sodo namas – nesudėtingas sodo sklype esantis, poilsiui skirtas statinys (Sodininkų bendrijų įstatymo 2 str. 8 d.), o vienbutis gyvenamasis namas – skirtas gyventi nuolat (STR 1.01.03:2017  6.1 p.).

Nors abu pastatai gali būti priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, skiriasi ir sąvokos, ir tokių statinių statybos reguliavimas.

Nesudėtingas statinys apibrėžiamas (Statybos įstatymo 2 str. 6 d.), kaip paprastų konstrukcijų pastatas iki 8,5 m aukščio, kurio visų plotų suma (neskaitant rūsio, kuris gali būti tik 1 aukšto) neviršija 80 kv. m.

Planuojant statyti naują II gr. nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties pastatą bet kokioje teritorijoje, nuo 2017-01-01 reikia gauti statybos leidimą, kas nebuvo aktualu iki 2016-12-31 pradėtiems statyti II grupės nesudėtingiesiems pastatams. Statybos leidimas sodo namo statybaibūtų privalomas tik tada, jei pastatas patektų į saugomas teritorijas (STR 1.05.01:2017 3 priedas).

Kokių veiksmų imtis pastačius sodo ar gyvenamąjį pastatą?

Nors terminai dėl nesudėtingų statinių registravimo nenumatyti teisės aktuose, registravimo procedūra supaprastinta: Registrų centrui pateikiama pastato kadastrinių matavimų byla ir surašyta statytojo Deklaracija, kurios net nereikia tvirtinti Statybos inspekcijoje (Statybos įstatymo 28 str. 4 d.).

Scroll to Top