Rekonstrukcija vs kapitalinis remontas

Kaip žinoti, kokia yra atliekamų statybos darbų rūšis?

Ar pertvarkant statinio laikančiąsias konstrukcijas (jas stiprinant, silpninant, iš dalies ar pilnai pakeičiant kitomis) vykdomas statinio kapitalinis remontas ar pastato rekonstravimas? Skiriamasis statybos darbų požymis yra tai, ar, atlikus visus statybos darbus, pasikeičia statinio išorės matmenys.

Jokie statinio išorės matmenys nesikeičia, jei vykdomas kapitalinis remontas, o rekonstrukcijos atveju – pasikeičia statinio aukštis, sienų ilgis, plotis ir pan.

 Kaip sprendžiamas klausimas dėl statybos leidimų?

Statybos leidimas visada privalomas rekonstruojant ypatinguosius ar neypatinguosius statinius (netaikoma krašto apsaugos teritorijose rekonstruojamiems neypatingiems statiniams). Paminėtini dažnesni nesudėtingųjų statinių rekonstrukcijos atvejai, kai privalomas statybą leidžiantis dokumentas:  nesudėtingojo statinio rekonstrukcijos į (ne)ypatingąjį atveju, kultūros paveldo ar miesto teritorijoje ir kt.

Statybą leidžiantį dokumentą privalu gauti vykdant kapitalinį remontą, kai pvz. mieste keičiama ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo išvaizda*; pertvarkomos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos; keičiama statinio ar patalpų paskirtis; keičiama pastato kategorijaiš nesudėtingojo į (ne)ypatingąjį pastatą.

*pastato išvaizdos keitimu laikoma (Statybos įstatymo 27 str. 1 d. 5 p.): balkonų, lodžijų įstiklinimasfasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto.

Plačiau skaitykite čia.

Scroll to Top