Kokios yra statybų užbaigimo procedūros?

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, Statybos inspekcijoje užregistruojamas /patvirtinamas /surašomas vienas iš dviejų galimų dokumentų:

Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo, savininko, valdytojo, paveldėtojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto sprendinius.

Statybos užbaigimo aktas – statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys (išskyrus tuos, dėl kurių pagal STR 1.05.01:2017 11 priedą surašoma deklaracija) pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas, visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius.

Su vienu iš šių dokumentų statytojas kreipiasi į VĮ “Registrų centras”, kur registruojamas statinys ir nuosavybės teisės į jį.

VĮ “Registrų centras” taip pat registruoja nebaigtus statyti statinius.

Tokiu atveju Statybos inspekcijoje išduodama pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, žinoma, kaip pažyma apie nebaigtą statybą.

Scroll to Top