Kokie dokumentai reikalingi norint gyvenamąjį namą priduoti Teritorijų planavimo ir Statybų inspekcijoms?

Statybos inspekcija tvirtina deklaraciją (ir ją įregistruoja) šiais atvejais:

  • pastačius (rekonstravus) naują 1 ar 2 butų gyv. namą;
  • pastačius (rekonstravus) naują ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį (išskyrus kultūros paveldo statinius);
  • atlikus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą;
  • užbaigus šių neypatingųjų pastatų ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statybą (rekonstravimą): garažų; sandėliavimo; administracinės; prekybos; paslaugų; maitinimo; sporto; kitos (fermų; ūkio; šiltnamių; sodų); gamybos, pramonės (tik gamybinių laboratorijų, kūrybinių dirbtuvių).

Dokumentai, pateikiami Statybos inspekcijai kartu su prašymu patvirtinti/ užregistruoti deklaraciją:

1) statybos leidimas;

2) statinio projektas (techninis projektas ir darbo projektas, plačiau- čia);

3) statybos proceso dalyvių (projektuotojo, techninio prižiūrėtojo) civilinės atsakomybės privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų su jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

 

1-3 punktuose nurodytus dokumentus statytojai jau turi paruoštus pradiniame statybų etape, o žemiau išvardytieji dokumentai ruošiami užbaigus statybas:

4) užpildyta deklaraciją apie baigtą statyti statinį (pateikiama informaciją apie statytoją, statybos dalyvius, statinio projektinius ir faktinius duomenis ir kt.);
5) statinio kadastro duomenų byla;
6) požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
7) statinio geodezinė nuotrauka;
8) pastato energinio naudingumo sertifikatas (privalomas, jei statybos leidimas buvo išduotas, kai įsigaliojo minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai , t.y. nuo 2006-01-04);
9) pastatų garso klasifikavimo protokolas (privalomas naujai projektuojamiems dvibučiams, daugiabučiams, blokuotiems gyvenamiesiems pastatams);
10) pažyma apie statinio atitiktį projektui (nepateikiama, jei pateikta kompiuterinė laikmena su statinio projekto kopija (su žyma „Taip pastatyta“ arba patvirtinta elektroniniais parašais));
11) geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų;

12) kt. dokumentai.

Plačiau skaitykite čia.

Scroll to Top