Kiek laiko užtrunka priduoti namą

| Visų faktinei pastato padėčiai įvertinti reigalingų dokumentų paruošimas užtrunka apie 1 mėnesį, dar po 2 savaites, t.y. 10 d.d. užtrunka, kol patvirtintamas statybos užbaigimo dokumentas Statybos inspekcijoje (plačiau skaitykite toliau) ir įregistruojamas turtas Registrų centre (šioje institucijoje priklausomai nuo mokesčio mokamo už skubą, terminas gali būti sutrumpintas iki 1 d.d.).

Taigi terminas: apie 1 mėn. + 2 sav. + 2sav.

Kaip tai reglamentuota teisės aktuose:

Statybos reglamento STR 1.05.01:2017 95. 96, 98.1, 98.2 straipsniuose numatyta, kad Inspekcijos pareigūnas, nagrinėjantis pateiktą statytojo prašymą dėl deklaracijos patvirtinimo per 3 d.d.  informuoja statytoją apie reglamente numatytus, bet neįvykdytus reikalavimus arba atitinkamai per 5 d.d.  pažymi prašymą kaip „priimtą“. Tokiu atveju ne vėliau nei dar per 5 d.d. patvirtina deklaraciją el.parašu arba informuoja statytoją apie nepatvirtinimo priežastis, nustatęs atitinkamų pažeidimų (pgl. Reglamento 97 str.).Scroll to Top