Ar visais atvejais privalomi statinio statybos ir techninės priežiūros vadovai?

Statinio statybos procese (tiek projektavimo, tiek įgyvendinimo, t.y. statybos stadijoje) gali dalyvauti 7 statybos dalyviai, kurie apibrėžiami Statybos įstatymo 13-23 straipsniuose. Iš įstatyme numatytų statybos dalyvių, galimai dalyvaujančių statybos stadijoje – statybos rangovo, statybos vadovo, statinio techninės priežiūros vadovo ir projekto priežiūros vykdymo vadovo, – privalu pasamdyti vieną: statybos vadovą, net statinį statant ūkio būdu (išskyrus I grupės nesudėtingųjų statinių statybą).  Plačiau apie statybos ir techninės priežiūros vadovus skaitykite Statybos įstatyme arba Statybos inspekcijos išaiškinime.

Nuo 2017-01-01 statant ūkio būdu techninė priežiūra nebereikalinga

Asmenys, ūkio būdu statantys ne didesnį nei 300 kv. m nesublokuotą vieno buto gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio pastatą, nebeprivalo samdyti statybos techninį prižiūrėtojo.

Namo statybos vadovu gali būti ir pats savininkas, jei jis turi teisę vadovauti šiems statybos darbams: iki 80 kv. m statybos darbams gali vadovauti architektas arba statybos inžinierius, statant didesnį pastatą- statybos inžinierius, bent jau su dvejų metų profesine patirtimi.

Net ir vykdant statybos darbus ūkio būdu (kai statybos vadovo pareigas eina statytojas, techninis prižiūrėtojas neprivalomas), statant didesnį nei 80 kv. m pastatą būtina Statybos inspekcijai pranešti apie  statybos pradžią.

Vykdant statybos darbus ūkio ar mišriu būdu arba sudarant kelias sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statytojas privalo apdrausti atliekamus statybos darbus ir civilinę atsakomybę, ir su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą Statybos inspekcijai turi pateikti privalomojo statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo poliso bei jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopijas.

Statybas galima vykdyti samdant 1) rangovą, 2) ūkio arba 3) mišriu būdais.

Statant ūkio būdu statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.
Jeigu statytojas vykdo statybą ūkio būdu, jis turi Statybos įstatymo nustatytas tiek statytojo, tiek rangovo pareigas ir teises. Statybos darbų žurnalo pildymas – rangovo (statant ūkio būdu – statytojo) pareiga.
Tačiau nuo 2014 m. pradžios statybos darbų žurnalo galima nepildyti ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejais.

Teisės aktų reikalavimai paskirti ar pasamdyti statybos darbų vadovą visais atvejais galioja. Nuo 2017-01-01 įsigaliojus naujam Statybos įstatymui, asmenys, apsisprendę ūkio būdu statyti ne didesnį nei 300 kv. m. nesublokuotą vieno buto gyvenamąjį namą ar pagalbinio ūkio pastatą, nebeprivalo organizuoti statinio statybos techninės priežiūros (statybos vadovas ir techninis prižiūrėtojas – du atskiri asmenys), tai yra pasamdyti statybos techninį prižiūrėtoją.

Vykdant statybos darbus ūkio ar mišriu būdu arba sudarant kelias sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statytojas privalo apdrausti atliekamus statybos darbus ir civilinę atsakomybę.

Išlieka statytojo prievolė pateikti informaciją apie statybos pradžią.

 

Scroll to Top