Statybos užbaigimo procedūros

Nesukite galvos dėl statybų pridavimo, patikėkite savo rūpesčius mums!

STATYBŲ UŽBAIGIMO PROCEDŪROS

Statybų užbaigimo procedūros reikalingos norint įteisinti (privaloma nuo 2015 m. 11 mėn.) dar statomus ar jau pabaigtus statyti statinius.

Statybų užbaigimo procedūros yra žinomos kaip statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūros (statybų pridavimas) Statybos inspekcijai. Ši valstybinė institucija patikrina, ar pateikti visi privalomi dokumentai ir ar statinys pastatytas pagal projektą (jei statyba nebaigta – ar statinys statomas nenukrypstant nuo projekto).

Priklausomai nuo statinio paskirties (gyvenamasis, pagalbinio ūkio pastatas), kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), statybos darbų rūšies (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas), paruošiami skirtingi dokumentai, kurie yra pagrindas įregistruoti naujai pastatytą (neužbaigtą statyti) statinį ir daiktines teises (pvz. nuosavybės teisė) į jį VĮ “Registrų centre”.

Dokumentai, patvirtinantys statybų užbaigimą (neužbaigtą statybą)

 • Statybos inspekcijoje tvirtinama (ir registruojama) deklaracija, kai:

pastatytas arba rekonstruotas gyvenamasis namas (vieno ar dviejų butų);

pastatytas arba rekonstruotas (ne)ypatingas pagalbinio ūkio paskirties statinys;

nesudėtingas statinys rekonstruotas į 1, 2 butų namą ar (ne)ypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį;

atliktas statinio kapitalinis remontas;

pabaigta šių paskirčių neypatingų pastatų/patalpų statyba (rekonstravimas):

 • garažų;
 • sandėliavimo;
 • administracinės;
 • prekybos;
 • paslaugų;
 • maitinimo;
 • sporto;
 • kitos (fermų; ūkio; šiltnamių; sodų);
 • gamybos, pramonės (tik gamybinių laboratorijų, kūrybinių dirbtuvių)
 • Netvirtinama deklaracija apie statybos užbaigimą surašoma užbaigus nesudėtingų statinių (gyvenamojo ar sodo namelio iki 80 kv.m., pirties ar kito pagalbinio ūkio paskirties statinio iki 50 kv.m.),  statybą, atlikus paprastąjį buto remontą. Jos neprivaloma tvirtinti Statybos inspekcijoje.
 • Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, išduodama Statybos inspekcijoje, reikalinga norint registruoti nebaigtą statybą.
 • Statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio statybą ar rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) pastatą (pvz. pastatytas/ rekonstruotas/ modernizuotas daugiabutis namas).

Prievolės registruoti statinius Registrų centre terminai

 • Nekilnojamasis daiktas (užbaigtas statyti pastatas) ir daiktinės teisės į jį Registrų centre turi būti užregistruotos per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo dienos.
 • Dėl nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių registracijos į Registrų centrą turi būti kreipiamasi ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo pradžios.
 • Taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo turi būti tikslinami pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys.

Registrų centrui dėl statinio registracijos pateikiami dokumentai

 • Matininkų parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuota esama pastato baigtumo situacija (žr. Pastatų kadastriniai matavimai);
 • Statybos inspekcijoje išduoti dokumentai, patvirtinantys statybos užbaigimą arba tai, kad nebaigtas statyti pastatas statomas nenukrypstant nuo statybos projekto;
 • Naujai parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, kuri reikalinga tuo atveju, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis dėl naujai žemės sklype pastatyto statinio (žr. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 2 d.)

Statybos inspekcijai pateikiami dokumentai

Dokumentai, kuriais statytojai pasirūpina prieš pradėdami statybas:

 • statybą leidžiantis dokumentu*;
 • statinio projektu, t.y. techninis ir darbo projektai arba bendras techninis darbo projektas;
 • statybos proceso dalyvių (projektuotojo, techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės) privalomuosius draudimus patvirtinančiomis dokumentų ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis;
 • pranešimu apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.

Dokumentai, kuriuos už Jus parengti / suorganizuoti yra mūsų uždavinys:

 • statinio kadastro duomenų byla;
 • statinio geodezinė nuotrauka;
 • požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos;
 • pastatų energinio naudingumo sertifikatas (kai privalomas);
 • pastatų garso klasifikavimo protokolas (kai privalomas);
 • pažyma apie apie statinio atitiktį projektui arba atliktus statinio projekto sprendinių pakeitimus;
 • užpildyta deklaracija apie statinio projektinius ir faktinius duomenis;
 • geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų;
 • ir kt. (įgaliojimai, sutikimai, mokėjimo kvitas).

* pasikeitus statytojui leidimo perrašyti nuo 2017-01-01 jau nebereikia.

Jei reikalingi statybos užbaigimo dokumentai statinio registracijai, pastato kadastriniai matavimai